I väntan på en vit jul…

Djurgårdsbrunnskanalen1 / © LEX 2013Djurgårdsbrunnskanalen3 / © LEX 2013Djurgårdsbrunnskanalen3 / © LEX 2013

får man bejaka höstens varaktighet. Vackert så.

Annonser