Word!

Cykelbana?3 / © LEX 2014

På Nybrokajen råder full sammanblandning av cykel vs. gående. Cykeltrafiken korsar gångbanorna för att sedan i någon slags omärkt gemensamhet bli ett. Vid övergångsstället är trängseln av fötter och hjul av alla dess slag total och närkontakten dem emellan av fjärde graden.

Cykelbana?5 / © LEX 2014Cykelbana?4 / © LEX 2014

En iakttagelse som någon nu, om inte huggit i sten, så i alla fall tryckt dit!

Cykelbana(?)1 / © LEX 2014Cykelbana(?)2 / © LEX 2014

Hallå Gatukontoret – läs och gör rätt!